Er zijn veel gewaagde beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van augmented reality-systemen. In deze blog schrijft Melissa Harrington, Trimble SiteVision-productmanager, over waarom het belangrijk is om de term nauwkeurigheid goed te begrijpen. 

Waarom nauwkeurigheid begrijpen belangrijk is
Veelgebruikte termen die belangrijk zijn voor de meeste meet- en visualisatie-instrumenten zijn relatieve nauwkeurigheid, absolute nauwkeurigheid en precisie. Deze blog is bedoeld om te benadrukken waarom nauwkeurigheid belangrijk is. Simpel gezegd, als u de nauwkeurigheid en de factoren die daarop van invloed zijn begrijpt, dan kunt u de beste resultaten behalen met uw Trimble SiteVision systeem.

Werken van het geheel tot het deel
Een vraag die vaak aan landmeters wordt gesteld is: wat is landmeten en wat doe je eigenlijk? En ik zal eerlijk zijn, het is een moeilijke vraag om te beantwoorden! Als geospatial-nerd wil ik ze alles vertellen over GNSS, geoïdes, coördinaatsystemen, technologie en klanten helpen bij het oplossen van problemen door het gebruik van nauwkeurige gegevens.

Landmeten is zowel de wetenschap van nauwkeurige metingen en ruimtelijke gegevensverzameling, als de kunst om die informatie te verwerken tot een kwalitatief eindresultaat om zo de klant het beste te bedienen. Als landmeter zijn we op veel dingen getraind, maar het belangrijkste is het begrijpen van nauwkeurigheid, precisie en het uitvoeren van kwalitatief goede metingen.  Zoals elke goede landmeter zal ik dit onderwerp van het ‘geheel tot het deel’ benaderen. In onze vaktermen betekent dit het opzetten van een goed systeem met nauwkeurige controle, om te verzekeren dat er met een hoge nauwkeurigheid wordt gemeten. In deze blog gaat het ‘geheel tot het deel’ over het leggen van de basis, zodat u beter begrijpt waarom de term nauwkeurigheid belangrijk is en hoe u vervolgens centimeter nauwkeurigheid kunt bereiken met Trimble SiteVision.

Wat is het verschil tussen nauwkeurigheid en precisie?
Nauwkeurigheid en precisie zijn twee manieren waarop landmeters over ‘fouten’ denken.

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid verwijst naar hoe dicht een meting de werkelijke waarde benadert.
Precisie: Precisie is hoe dicht meerdere metingen bij elkaar liggen.

Voorbeeld: Een potje darten
Een klassieke manier om het verschil tussen precisie en nauwkeurigheid aan te tonen is met een dartbord. Het meetproces is het ‘gooien van darts’. De ‘meting’ is waar de pijl op het bord landt. De ‘echte’ waarde is het midden van het dartbord.

Precisie: als alle pijltjes heel dicht bij elkaar landen, maar ver van de roos, is er precisie, maar geen nauwkeurigheid.
Nauwkeurig: als de pijltjes ongeveer op gelijke afstand van elkaar en op gelijke afstand van de roos liggen, is er wiskundige nauwkeurigheid omdat het gemiddelde van de pijlen in de roos zit. Dit vertegenwoordigt gegevens die nauwkeurig, maar niet precies zijn. Als u echter daadwerkelijk darts zou spelen, zou dit niet als een schot in de roos tellen!
Nauwkeurig en precies: als de pijlen in de roos landen en dicht bij elkaar liggen, is er zowel nauwkeurigheid als precisie.

Lage nauwkeurigheid-hoge precisie

Lage nauwkeurigheid – hoge precisie

hoge nauwkeurigheid-lage precisie

Hoge nauwkeurigheid – lage precisie

Precies en nauwkeurig

Hoge nauwkeurigheid – hoge precisie

Niet alle nauwkeurigheid is gelijk: nauwkeurigheid kan worden geassocieerd met relatieve en absolute positionering

Er zijn een paar andere termen die belangrijk zijn om de nauwkeurigheid van de positionering te begrijpen. Dit zijn:

  • Relatieve positionering: relatieve positionering is waar de positie van een object bekend is ten opzichte van andere objecten.
  • Absolute positionering: absolute positionering is waar een object zich in de echte wereld bevindt.
  • Herhaalbaar: kan één landmeter met één instrument steeds dezelfde resultaten krijgen?
  • Reproduceerbaar: kunnen meerdere landmeters, misschien met meerdere instrumenten, steeds dezelfde resultaten krijgen?

Deze voorwaarden zijn belangrijk bij het overwegen van de beste Augmented Reality-systemen voor uw werkzaamheden. Positioneert u uw model ten opzichte van andere objecten en hoe nauwkeurig positioneert u het ten opzichte van die objecten? Of positioneert u uw model nauwkeurig in de echte wereld? Zijn uw resultaten herhaalbaar en reproduceerbaar? Met Trimble SiteVision integreren we technologieën en bieden we tools in de SiteVision-applicatie waarmee u vertrouwen kunt hebben in uw gegevens en de plaatsing ervan in de echte wereld – consistent door positionering die u in staat stelt de beste, absolute nauwkeurigheid te hebben bij het visualiseren van uw gegevens.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld uit de echte wereld om de voordelen van absolute positionering van uw model te begrijpen:
Het sneeuwt en u wordt naar een locatie gestuurd om een ​​verstopte afvoer te lokaliseren en te ontstoppen. U kent de positie van de afvoer ten opzichte van andere objecten op de locatie, zoals bestaande putdeksels. U arriveert op het terrein en ziet dat de grond bedekt is met 60 centimeter sneeuw. Waar begin je als je geen van de referentieobjecten kunt vinden om de afvoer te lokaliseren?

In dit scenario biedt Trimble SiteVision de mogelijkheid om modellen automatisch nauwkeurig te plaatsen, met absolute posities, zodat u direct de locatie van de afvoer kunt vinden, het minimum aan sneeuw hoeft te schuiven om toegang te krijgen en de klus kunt klaren!