Geometius: hoe het begon, is gegaan en nu gaat…

27 september 2023 in

Nieuws
Geometius geschiedenis; directiewisseling; 3 directeuren Geometius

Eigenlijk wilde Henk het altijd al; een eigen bedrijf. Maar zoals in veel gevallen zijn het vaak de omstandigheden die ervoor zorgen dat een droom ook daadwerkelijk uitkomt en ook weer verandert. Zo ook bij Henk Schuringa (oprichter), Jasper Ambagtsheer (opvolger Henk Schuringa) en Jasper Schuur (huidige directeur). Tijdens een gezellige lunch vertellen de drie achtereenvolgende directeuren over hoe het is begonnen, is gegaan en nu gaat…

Hoe het begon

Het is 1994. Henk Schuringa werkt dan al 15 jaar bij Radio Holland, eerst als hoofd van Elektronische Plaatsbepaling Systemen (EPS) en uiteindelijk als onderdirecteur van de Landdivisie. Radio-Holland leidt sinds 1916 radio-officieren (Marconisten) op ten behoeve van de Nederlandse koopvaardij en de burgerluchtvaart. De marconist heeft dan een uitstekende positie om de elektronische apparatuur aan boord te beheren, onderhouden of onderdelen ter vervanging te regelen in de eerstvolgende haven. Dat brengt Radio Holland in een positie waarbij levering en onderhoud van communicatie- en navigatieapparatuur de corebusiness wordt.

De koers van Radio Holland wijzigt abrupt als de morse-communicatie wordt vervangen door eenvoudig te bedienen satellietcommunicatie systemen. De marconist verdwijnt van het toneel en Radio Holland wordt door de aandeelhouders opgesplitst in diverse bedrijven die deels worden verkocht of samengevoegd met andere bedrijven. Dit is voor Henk aanleiding om een deel van de Landdivisie, waaronder de afdeling Geodesie, van Radio Holland uit te kopen (Management Buy Out). De kern van het plan vormt de vertegenwoordiging van Trimble, waartoe medewerking nodig is van het Amerikaanse Trimble. Henk bezoekt Charlie Trimble in Amerika en gaat na veel overleg met de directie van Trimble Europe vol vertrouwen en goede moed van start met Geometius.

Opstart problemen

Ondanks het enthousiasme van Henk, is het geen gemakkelijk begin. De superieure GPS-RTK technologie van Trimble is nog in een laboratorium stadium en nog niet beschikbaar voor praktische toepassing. Zo blijkt tijdens een pilotproject in Nederland dat de toen wettelijk toegestane datacommunicatie in Nederland, anders dan in de VS, onvoldoende krachtig was voor een goed functioneren van de Trimble GPS-RTK (Beta versie). De Radio Controle Dienst grijpt in nadat het radiomodem clandestien was opgevoerd!

Dit en meer levert de nodige uitdagingen op tijdens de dagelijkse praktijk. De gebruikers hebben veel training en ondersteuning nodig. Geometius investeert zwaar met kennis en middelen in een commercieel traag op gang komende markt. De verhuur, begeleiding en onderhoud van apparatuur is, net zoals indertijd bij Radio Holland, een belangrijke levensader. Elke maand is financieel gezien weer erop of eronder, een spannende tijd met veel vallen en nog vaker met opstaan.

Extra hulp

Het is 1996. Jasper Ambagtsheer komt aan boord en is enthousiast over een businessplan om dGPS diensten op te zetten. Om niet uitsluitend afhankelijk te zijn van Trimble, wordt Commetius opgericht waar RDS-dGPS-diensten, correctie-berichten via FM-radio, kunnen worden afgenomen. De gebruikers van deze “1-meter” dienst zijn de politie, brandweer, taxibedrijven en GIS toepassers. Met dGPS en RTK producten en diensten bevinden Geometius en Commetius zich stevig in een gestaag opkomende markt en wordt het risico om van één leverancier afhankelijk te zijn minder.

Zo ontwikkelt Jasper Ambagtsheer de GIS backpack, inclusief software. Een klein en betaalbaar instrument dat door veel bodemonderzoekers, kabelbeheerders, GIS inwinners enz. wordt gebruikt. Een groot succes in Nederland en België.

Overname Fugro

Het is 1997. Fugro heeft interesse in de RDS-dGPS dienst van Commetius en neemt Geometius en Commetius over. Fugro heeft al een GPS correctieservice op zee, maar nog geen diensten voor mobiel landgebruik, zoals Commetius. De overname betekent dat Geometius/Commetius ruimere middelen en mogelijkheden krijgt om een Europees-wijd dGPS netwerk op te zetten, zoals de ambitie is. Echter de groei van het aantal RDS-dGPS abonnementen stagneert als GPS in het jaar 2000 van een 50-meter naar een enkele meters nauwkeurigheid beschikbaar komt, en de zogenoemde “Selective-Availability” werd uitgeschakeld. De ambitie om netwerken op te zetten met een Europese dekking valt in duigen, mede door de aankondiging van Galileo.

Het business model van ‘handelsbedrijf’ dat Geometius in wezen is, past, door het wegvallen van de dGPS dienst, niet meer binnen Fugro en er worden gesprekken gevoerd over de terugkoop of de verkoop van Geometius.

Henk legt uit: “Ik was al wat ouder (geboren 1942) toen ik met Geometius begon. Het waren zware en spannende opstartjaren die me niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Elke maand was het erop of eronder. Daarom heb ik toen besloten dat het tijd werd dat iemand anders de leiding van het bedrijf overnam. Ik was blij dat Jasper in 2001 hiertoe bereid was. Hij was uitermate gekwalificeerd. Ik heb daarna onafhankelijk geopereerd als adviseur vanuit mijn eigen bedrijfje H.H. Schuringa Advies.”

Uiteraard waren er ook veel mooie momenten:
Zo kocht Prins Willem Alexander bij ons een Trimble Scout voor vliegtuignavigatie als cadeautje voor een bezoekende bevriende kroonprins.
Jasper Ambagtsheer vult aan: “Wist je dat er op de boot van GHA (Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam) waarop Koning Willem-Alexander op Bevrijdingsdag wordt gezien al 30 jaar een Trimble antenne zit, die elk jaar weer vol in beeld komt op tv? Geen idee of deze nog werkt, maar de reclame is natuurlijk super! En wist je dat hij ook nog met een rugzak met onze Geomate in Den Haag heeft rondgelopen? Hij was echt geïnteresseerd!”

Geometius hoe het begon; Geometius geschiedenis; directiewisseling; 3 directeuren Geometius          Geometius geschiedenis; directiewisseling; 3 directeuren Geometius

Nieuwe start voor Geometius

Het is 2004. Jasper Ambagtsheer neemt Geometius over van Fugro, samen met zijn collega Rob Bik (ook wel Digi Bike genoemd omdat hij als landmeter een van de eersten was die zogenaamde na verkenningen digitaal deed (pen computer) en ook nog eens op de fiets (bike)). Niet zonder de nodige risico’s, maar ze hebben er vertrouwen in. En dat vertrouwen blijkt gegrond. Een goede deal met de aannemers van de Betuwelijn geeft Geometius een eerste duwtje in de rug. Basisstations langs de gehele lijn en aannemers die veel Trimble stokken kopen. Een mooie nieuwe start.

Er verandert nog meer. Nog vaker gaat het personeel bij Trimble op cursus om zelf het onderhoud en de reparaties uit te kunnen voeren. Dit scheelt tijd en geld en blijkt een goede verandering. Hiermee is de basis gelegd van het huidige Expertise Center. Kennis, vakmanschap, ervaring en klantgerichtheid zijn immers cruciaal om klanten aan je te binden.

Geometius zit in een goede flow en breidt zich steeds verder uit. En toch komt er na al die jaren ook voor Jasper Ambagtsheer een moment dat hij eraan denkt om de leiding over te dragen. Hij vertelt: “Ik heb altijd al voor ogen gehouden dat ik niet als fossiel door het bedrijf wil lopen. Toen in 2018 Jasper Schuur bij ons kwam werken, bleek ik iemand gevonden te hebben met de juiste kennis en ook nog eens een ondernemer. Dat kan je van te voren niet plannen. Ook bij onze klanten zie je een nieuwe generatie opstaan en daar kan Jasper beter bij aansluiten. Dus wellicht iets eerder dan verwacht, maar het voelt nu als de juiste tijd!”

De toekomst van Geometius

Het is 2023. Jasper Schuur neemt de leiding van Geometius over. Wat zijn de plannen met Geometius? “Net zoals Jasper Ambagtsheer vroeger niet had kunnen voorspellen dat het zo goed met Geometius zou gaan, is het voor mij ook moeilijk te voorspellen. Gewoon doen, meebewegen met de techniek en vooral de vraag van de klant leidend laten zijn in het zoeken naar de juiste oplossingen. Dus eigenlijk doorgaan zoals Geometius al bijna 30 jaar doet!”
Luisteren naar de klant, goede service en support leveren en bereikbaar zijn, dat is de basis. Maar ook de klanten eerlijk adviseren is iets waar Geometius voor staat. Dat betekent dat er weleens ‘nee’ verkocht wordt, maar eerlijkheid loont op de lange termijn en wordt gewaardeerd. Dit sluit mooi aan bij het oorspronkelijke business plan van Henk, getiteld ‘Think Customer’, oftewel verplaats je in de klant.
En zo blijkt dat er in 30 jaar veel veranderd is, zowel met het bedrijf Geometius als met de techniek en de producten, maar de basis nog steeds gelijk is aan hoe het 30 jaar geleden begon.

Tot slot

De borden zijn inmiddels leeg en de geschiedenis van Geometius is verteld. Welk laatste advies heeft Jasper Ambagtsheer nog voor Jasper Schuur? “De werksfeer binnen het bedrijf is goed, de medewerkers zijn positief en verantwoordelijk voor hun werk. Probeer dat vast te houden. Zorg ook voor voldoende training, zodat het kennisniveau hoog blijft. Ik ben benieuwd hoe het straks gaat lopen en help je graag mee!”