Disclaimer

Hoewel Geometius veel zorg besteedt aan de controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Geometius worden gewijzigd.

Geometius kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit. Geometius geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

disclaimer