Tijhuis Ingenieurs over de Trimble R2, software en databeheer

5 juli 2023

LandmetenInfra
Tijhuis-Ingenieurs Trimble R2

Tijhuis Ingenieurs noemt zichzelf dé expert in voorbereiding en begeleiding van baggerwerken. Om die titel te kunnen dragen werkt Tijhuis Ingenieurs met hoogstaande meetinstrumenten zoals de Trimble R2, zelf ontwikkelde software en is er een focus op databeheer. Mede-eigenaar Erik van Kalleveen vertelt er gedreven over.

Van waterbodems, civiele kunstwerken tot biodiversiteit

Tijhuis Ingenieurs is een onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in het verbeteren van de kwaliteit in en om het water. Het bedrijf is oorspronkelijk ontstaan uit een baggerbedrijf.  Het praktische karakter van toen zet zich volgens Erik voort in de huidige bedrijfsvoering: “We doen wat we moeten doen. Dat betekent dat het doel van ons werk is om zo volledig en eenvoudig mogelijk informatie op en om de watergangen vast te leggen.” Tijhuis Ingenieurs richt zich daarbij op de werkvelden: waterbodems en baggeren, oevers en civiele kunstwerken én waterkwaliteit en biodiversiteit in Nederland.

Het belang van hoogstaande meetinstrumenten

Om juiste informatie in en om de watergangen te verzamelen zijn goede meetinstrumenten volgens Erik een vereiste: “Tegenwoordig loopt iedere veldwerker en toezichthouder rond met een GPS-meetset. Op basis van die informatie worden veel beslissingen genomen. Als je die informatie niet kunt vertrouwen dan ben je snel het spoor bijster.” Erik merkt ook op dat door het werken met hoogstaand instrumenten de discussie verandert: “Met goede meetinstrumenten leg je data eenduidig vast. Zo voorkom je discussies over het resultaat. Je hoeft het alleen nog maar te hebben over wat je aantreft.” Een nuchter verstand en scherp oog blijven daarom nodig.

Tijhuis Ingenieurs Trimble R2 in actie

De keuze voor GPS-ontvanger Trimble R2

Toen het moment daar was om nieuwe meetinstrumenten aan te schaffen koos Tijhuis Ingenieurs volgens Erik voor no-nonsense: “Als het lampje groen is moet de GPS meten en als het lampje rood is niet. Die eenvoud hebben wij liever dan een geavanceerd systeem met extra functies als scheefmeten. Via die weg kwamen wij uit bij de GPS-ontvanger Trimble R2. Dit instrument geeft de mensen in het veld vertrouwen en plezier in het werk.” Erik kaart daarbij tevens de degelijkheid van de GPS-ontvanger aan: “Wij gebruiken de GPS-ontvangers intensief en in uiteenlopende weersomstandigheden. Uiteraard hechten wij daarom waarde aan een instrument dat zich dan staande weet te houden. Dat is wat de Trimble R2 goed doet.” Uiteraard hebben de instrumenten wel onderhoud nodig, maar doordat dit onderdeel is van de service van Geometius heeft Tijhuis Ingenieurs hier weinig omkijken naar.

Koppeling met eigen software

Naast het werken met hoogstaande meetinstrumenten is volgens Erik ook slimme software nodig om informatie eenvoudig en volledig vast te leggen. Vanuit die behoefte ontwikkelde Tijhuis Ingenieurs het software systeem W.I.T. Deze software biedt ondersteuning bij het baggeronderhoud en richt zich op het inwinnen, verwerken, analyseren, visualiseren en opslaan van alle waterbodeminformatie. Het voordeel hiervan is dat de ingewonnen informatie nu in eigen beheer is. Zo kan Tijhuis Ingenieurs alle ruwe data inzien, delen en goede voorspellingen doen. De eigen software is volgens Erik direct gekoppeld aan de Trimble R2: “Wij halen de NMEA string rechtstreeks van de GPS-ontvanger en onze W.I.T. software voert zelf alle berekeningen uit. Met behulp van Geometius hebben we deze koppeling kunnen maken.

Tijhuis-Ingenieurs Trimble R2 GNSS ontvanger waterdiepte meten

Verduurzaming door databeheer

De keuze voor hoogstaande meetinstrumenten en software maakt het mogelijk voor Tijhuis Ingenieurs om duurzaam te werken. Het stelt hen in staat om zo eenvoudig mogelijk veel informatie vast te leggen. Juist in het vastleggen van die data kan volgens Erik nog veel winst behaald worden: “Ik zie nog te vaak dat projectinformatie verloren gaat. Dat is doodzonde. Wellicht zijn bepaalde gegevens niet direct bruikbaar, maar later kan dit weleens van enorme waarde zijn. Bijvoorbeeld bij een vervolgfase, een soortgelijk project of bij het doen van een voorspelling. Die winst willen wij pakken.” Dat wil Tijhuis Ingenieurs ook doen wat betreft kennisoverdracht. De uitvoering van projecten is volgens Erik nu nog te vaak afhankelijk van kennis in het hoofd: “Op basis van goede software kun je deze kennis vastleggen en breed beschikbaar maken. Dat komt de uitvoering van een project ten goede.”

Wil jij net als Tijhuis Ingenieurs de GPS-ontvanger Trimble R2 inzetten? Leer dan meer over dit instrument op de Trimble R2 productpagina. Wil je liever meer ontdekken over Geometius als potentiële leverancier? Kijk dan eens op onze pagina met aanvullende diensten. Uiteraard mag je ook direct contact zoeken. We staan je graag te woord.