Provincie Groningen: van aanbesteding tot samenwerking

20 maart 2023

Landmeten
Provincie Groningen van aanbesteding tot samenwerking

In het laatste kwartaal van het jaar 2022 startte de samenwerking tussen provincie Groningen en Geometius. De aanloop bestond uit een aanbesteding. Naar aanleiding hiervan spraken wij met landmeetkundigen Mischa en Freddie van de provincie Groningen. Zij vertelden ons meer over de aanbesteding en het belang van de instrumenten voor de provincie.

Waarom een aanbesteding gestart?

In de Aanbestedingswet staat een drempelwaarde beschreven voor overheidsinstanties die opdrachten in de markt zetten. Kom je daar bovenuit dan ben je wettelijk verplicht om een aanbesteding uit te voeren. Zo deed provincie Groningen dat vorig jaar voor het eerst voor de aanschaf van landmeetkundige apparatuur. Het opzetten van zo’n eerste aanbesteding heeft de nodige voeten in de aarde. Volgens Mischa hadden ze dit zonder hulp van de buren niet zo vlot kunnen realiseren: “De provincie Friesland had al eerder een aanbesteding uitgeschreven en wilde ons voorzien van advies. Zo hadden wij een onwijs mooie start. We konden daardoor vrij snel onze eerste aanbesteding uitzetten met als doel om een samenwerking te starten met een leverancier die zoveel mogelijk aan onze criteria voldoet.”

Wat waren de criteria van de aanbesteding?

Het type aanbesteding was onderhands en dat betekent volgens Mischa dat de provincie Groningen zelf kon bepalen welke leveranciers zich konden inschrijven voor de aanbesteding: “We kozen voor onze huidige leverancier Topcon en de twee andere grote spelers in de Nederlandse markt: Leica en Geometius oftewel Trimble.” Alle drie de partijen werden beoordeeld op de volgende 4 componenten:

  1. inwinning sluit aan op het verwerkingsproces
  2. de praktijktest
  3. service, onderhoud en ontzorging
  4. de offerteprijs

Landmeter-Provincie-Groningen met Trimble-Total-Station-S7 Landmeter-Provincie-Groningen met Trimble-R12

Welk onderdeel woog het zwaarste?

De belangrijkste component van de aanbesteding was de praktijktest. Er werd gelet op zaken als het gewicht, het gebruiksgemak, de manier van dataverwerking, de software en de nauwkeurigheid van het instrumentarium. Volgens Mischa woog de praktijktest het zwaarst, omdat je hier ontdekt of dat wat wordt beloofd ook tot uiting komt in de praktijk: “Zo was er een situatie waarbij een nieuwe functie geboden werd. In de praktijktest bleek echter dat deze het meten van een punt in de weg zat. Daar kom je alleen achter als je uitvoerig test.” Freddie geeft tevens aan dat je dit soort situaties wilt vermijden: “Als je er langer dan normaal over doet om een punt te meten, dan geeft dat irritatie bij een gebruiker. Dat wil je vermijden. Een belangrijk criterium van de praktijktest was dan ook de snelheid van nauwkeurige metingen.”

Wie heeft de aanbesteding gewonnen?

Mischa: “Per component konden er punten worden behaald. De kwaliteit woog daarbij zwaarder dan de offerteprijs. Wie onderaan de streep het aantrekkelijkst was zou winnen. Geometius kwam zo als winnaar uit de bus.” De meeste winst behaalde Geometius tijdens de praktijktest. De Trimble apparatuur werd uitvoerig getest en wat positief opviel was o.a. het bereik van de GNSS-ontvanger Trimble R12i. Volgens Mischa kan hij hierdoor nu meten op locaties waar hij dat voorheen niet kon: “Zo stonden we laatst in een bos en lukte het met de Trimble R12i om de locatie vast te leggen. Dat is een onwijs goede prestatie.” Freddie noemt daarnaast ook het gebruiksgemak van het veldboek Trimble TSC 5: “Het veldboek dat we voorheen gebruikte was erg gevoelig voor regen. De Trimble TSC 5 is dat niet waardoor we nu met slagregens gewoon door kunnen meten. Dat heeft als grote voordeel dat je het werk niet stil hoeft te leggen en in de knoop komt met afspraken.”

Wat is het belang van de landmeetkundige instrumenten voor de provincie Groningen?

Freddie geeft aan dat het in huis hebben van landmeetkundige kennis en de bijbehorende meetinstrumenten provincie Groningen in staat stelt om snel en adequaat te reageren op spoedjes van projectleiders: “Er hoeft bij wijze van spreken maar een belletje plaats te vinden en 1 á 2 dagen later heb je de gewenste data in huis. Zou je dat moeten uitbesteden, dan ben je als provincie veel minder flexibel.” 

Daarnaast spreekt Mischa van een tweeledig belang van de meetinstrumenten. Als eerste spreekt hij over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Elke provincie draagt hierin een eigen verantwoordelijkheid. Zo ook de provincie Groningen. Om een juiste meting te doen is uiteraard goed instrumentarium nodig. Ten tweede heeft de provincie Groningen een belang bij meetinstrumenten t.b.v. nieuwbouwprojecten. Mischa spreekt over het inmeten van een digitaal terreinmodel: “Naast BGT meten we ook voor ontwerpers . Die moeten uiteraard ook een nauwkeurig beeld hebben van de locatie. Alleen dan kunnen zij de aannemer juiste instructies geven. In dit geval voorzien wij deze partijen van een 3D-situatie. Ook hier kun je niet zonder hoogstaande meetinstrumenten.”

Welk Trimble meetinstrument is favoriet?

Op dit moment heeft de provincie Groningen meerdere meetinstrumenten van Trimble in haar bezit. Na uitvoerig gebruik hebben de heren inmiddels een favoriet. Freddie spreekt enthousiast over de Total Station Trimble S7: “Het voelt als een ware samenwerking”. Mischa is tevens te spreken over de nauwkeurigheid hiervan, maar zijn voorkeur gaat toch uit naar de Trimble R12i: “Dit gps-instrument biedt je de mogelijkheid om vrij te bewegen. Dat vind ik prettig.” 

Provincie-Groningen Trimble R12i op rotonde Landmeters Provincie Groningen

De samenwerking en de verwachting voor de aankomende 5 jaar? 

Nadat het duidelijk was dat Geometius de winnaar was van de aanbesteding, gingen Mischa en Freddie aan de slag met het inrichten van de systemen en het testen van de software. Kort daarna startte Geometius met het vervangen van de apparatuur en sinds eind vorig jaar werkt de provincie Groningen met de meetinstrumenten van Trimble. Zowel Mischa als Freddie zijn tevreden over dit verloop en dat zelfde geldt voor de samenwerking die nu gaande is. Ze hopen dat dit de aankomende 5 jaar zo voortgezet wordt en wie weet wordt dat beloond met een mogelijke verlenging.

Wil jij ook werken met de meetinstrumenten van Trimble? We helpen je graag verder. Ontdek meer over onze service of neem direct contact op.