Het doet dit door de originele afbeeldingen en de puntenwolk te combineren tot een 3D-weergave. Daaruit kunnen punten, polylijnen en polygonen worden gevectoriseerd en geextraheerd, voor snelle verwerking. PIX4Dsurvey ondersteunt daardoor grote datasets of een combinatie van datasets optimaal.
De software breidt de huidige mogelijkheden uit door de combinatie van fotogrammetrie en puntenwolken van derden, zoals terrestrische laserscanners, mogelijk te maken.

De software is onder een educatie en een commerciële licentie verkrijgbaar en in verschillende abonnementen. Neem vooral contact op voor meer informatie of advies.