Kenmerken:

  • Snelle weginspecties door hoge snelheid
  • Meerdere antennes, totale beoordeling
  • Radargegevens in 3D
  • Kostenbesparing door minder boringen bij wegonderzoek

De RIS Hi-Pave is een grondradar speciaal voor wegdekinspecties met hoge snelheid. Het systeem is te gebruiken met meerdere antennes tegelijkertijd wat een totale beoordeling van het wegdek mogelijk maakt: laagdikte meting, beoordeling van de fundering, detectie van holle ruimtes en delaminatie en het in kaart brengen van beschadigingen en scheuren. De geo-referentie van de radarmetingen wordt verzorgd door een GNSS plaatsbepaling systeem op het voertuig. Hierdoor worden de meetgegevens direct voorzien van een nauwkeurig coördinaat. Met behulp van de bijgeleverde GRED HD kunnen de radargegevens in 3D worden geïnterpreteerd.

hi-pave_1

Afbeelding 1 van 2

Extra informatie