Radar oplossingen

Radar oplossingen zorgen ervoor dat je in of onder het oppervlak kunt kijken voordat er werkzaamheden plaats vinden. Voorbeelden zijn grondradars, die kabels en leidingen kunnen opsporen, en betonradars, geschikt voor muren en vloeren.

Radar oplossingen