Geometius heeft goede service en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Daarom werkt Geometius volgens een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de norm ISO 9001:2015.

Minimaal één keer per jaar wordt het kwaliteitssysteem geëvalueerd. Op deze manier blijft ons streven naar kwaliteit een continuproces binnen de organisatie. Sinds 2009 zijn alle vestigingen gecertificeerd conform ISO 9001:2015.

Geometius heeft een actief beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en neemt als zodanig haar verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op zowel mens als milieu. De onderneming maakt bewuste keuzes om een balans te vinden tussen de drie P’s: People, Planet en Profit. Dit uit zich in initiatieven op het gebied van recycling, energieverbruik en veiligheid en opleiding van de medewerkers.