Swietelsky investeert vol overtuiging in Trimble GEDO-trolley

12 januari 2024

Rail
Swietelsky rail; Trimble Gedo Trolley

Arno van Lambalgen vertelt gepassioneerd over zijn missie bij Swietelsky Rail Benelux: betere integrale werkprocessen en een multidisciplinaire denkwijze voor iedereen. Een van de oplossingen is de recent aangeschafte Trimble GEDO CE 2.0 trolley. Arno vertelt over de rit naar de uiteindelijke investering en de voordelen die dit instrument brengt.

Innoveren van werkprocessen

De Nederlandse spoorinfrastructuur is een complex systeem. ProRail werkt daarom alleen met ingenieursbureaus die aan de erkenningsregeling voldoen. Swietelsky Rail Benelux werkt op dit moment aan het verkrijgen van zo’n erkenning. Vanuit die beweging vervult Arno van Lambalgen daar sinds afgelopen maart de nieuwe functie van ontwerpleider. Hiermee richt hij zich op het integraal leiden van projectontwerpen en plannen. Belangrijk onderdeel daarvan is het innoveren van onder andere (integrale) werkprocessen zodat Swietelsky nog beter wordt in spoorbouw en vernieuwing.

Uitbreiding van capaciteit

Naast de behoefte aan innovatie is  Swietelsky aan het groeien. Dit is volgens Arno dan ook een mooi moment voor het uitbreiden van capaciteit: “Naast onze huidige samenwerking met Smart Dimensions werken we sinds kort ook met een eigen maatvoerder en onderzoeken we een eventuele uitbreiding van deze capaciteit.” Het volledig benutten van deze kracht vraagt om een vernieuwende blik. Sinds de start van Arno bij Swietelsky startte hij daarom direct zijn onderzoek naar de mogelijkheid tot investeren in een spoortrolley.

De keuze voor de Trimble GEDO-trolley

Zowel Arno als interne maatvoerder Boudewijn Brekelmans hadden tot nu toe alleen ervaring met de spoortrolley van het Zwitserse merk Amberg. Toch overwogen zij niet alleen dit model: “Mede omdat onze collega’s in Oostenrijk net als onze partner Smart Dimensions gebruikmaken van de Trimble GEDO-trolley, besloten wij ook dit alternatief te onderzoeken.”

Een bezoek aan Trimble Railway

Via Trimble leverancier Geometius legde Arno contact met Trimble Railway in Duitsland. Daar maakten zij twee dagen lang kennis met dit systeem. Het vuur ging aan en Swietelsky koos voor de Trimble GEDO CE 2.0 trolley: “De twijfels die we hadden met betrekking tot het verwerken van data en het aansturen van stopmachines zijn daar weggenomen.” Arno werd verder tot zijn keuze gedreven door de degelijkheid van de GEDO-trolley: “Door de nachtelijke buitendienststellingen zijn we beperkt in het aantal momenten waarop we kunnen meten. De momenten die er zijn wil je daarom altijd pakken. De robuustheid en weersbestendigheid van de Trimble GEDO-trolley was voor ons ook doorslaggevend.”

Met vlag en wimpel

Arno schreef een investeringsvoorstel en overtuigde de directie van Swietelsky zonder moeite. Naast degelijkheid, goede dataverwerking en het naadloos aansturen van stopmachines, overtuigt Arno de directie ook op basis van een lage foutmarge in het werk, het gebruiksgemak en budget dat bespaart kan worden: “Als je met twee personen en een trolley kunt meten in plaats van meerdere ploegen en verschillende meetmethodes, heb je snel geld verdient.”

Uitbreiding Trimble GEDO-trolley

Het investeringsvoorstel reikt verder dan de Trimble GEDO CE 2.0 trolley an sich en ook daarom was de directie enthousiast. Om de potentie van dit instrument volledig te benutten richt het voorstel zich namelijk tevens op de uitbreidingsmodules: Trimble GEDO GX50 scanner en Trimble GEDO IMU. De IMU bevordert onder andere de productiviteit doordat het nu mogelijk is om niet met twee, maar slechts één trolley op pad te gaan. Daarnaast bevordert de scanner volgens Arno het vermogen van Swietelsky om integraal te werken: “Met de scanner breng je de op zichzelf staande disciplines: baan, bovenleiding, paden en perrons, in één keer in beeld. In mijn optiek bevordert dit het integrale gedachtegoed. Zo kunnen we het geheel beter beoordelen en werken we vanuit één waarheid.”

Geometius; scan 3D

Trimble GEDO-trolley actief op de Veluwe

Nadat de directie het investeringsvoorstel goedkeurde, schafte Swietelsky de Trimble GEDO CE 2.0 trolley in september jl. via Geometius aan. In de afgelopen drie maanden werd dit instrument ingezet voor het uitvoeren van nulmetingen. Een van die projecten speelt zich af op de Veluwe.  Hier worden de spoorstaven op het spoor tussen Amersfoort en Zwolle door Swietelsky vernieuwd. Een van de contract eisen van ProRail is dan ook het controleren van de ligging van het spoor en de bovenleiding en om deze aan te passen waar nodig. Volgens Arno een mooi voorbeeld van integraal werken: “Dat wat je beneden doet kan dat erboven beïnvloeden. Met de GEDO-trolley in combinatie met een Trimble GX50 scanner kun je dit goed in kaart brengen, zowel vooraf als achteraf.” 

Als Arno naar de nabije toekomst kijkt hoopt hij dat meer disciplines binnen Swietelsky het nut van de GEDO-trolley gaan ervaren en de bijhorende data gaan inzetten. Daarvoor gaat hij zich de komende tijd hard maken.

Wil jij meer weten over  Trimble GEDO-trolley? Bekijk dan de productpagina: Trimble GEDO-trolley of neem vrijblijvend contact met ons op. We denken graag mee over de mogelijkheden.

Gerelateerde producten