Landmeten is een mooi vak, maar veelal niet de eerste beroepskeuze van jongeren. Om hier meer aandacht voor te krijgen en om jongeren op te leiden is Geometius nauw betrokken bij het onderwijs en het ontwikkelen van opleidingen op het gebied van geodesie. 

Samenwerking universiteiten

Geometius heeft samenwerkingsverbanden met diverse universiteiten en studentenverenigingen voor aardwetenschappen, zoals de UAV, GeoVUsie en de TUDelft. Op de Vrije Universiteit Amsterdam nemen we regelmatig deel aan het Earth Science Career Event. Dit is een landelijke carrièredag voor alle studenten met een geowetenschappelijke achtergrond. Op deze dag komen studenten van o.a. de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en Wageningen University & Research. Geometius informeert en demonstreert deze dag diverse landmeetkundige instrumenten en oplossingen. Een stukje kennisoverdracht aan de toekomstige arbeidsmarkt. 

onderwijs; geometius; landmeten

Samenwerking HBO’s

Ook bij HBO opleidingen in de richting van Geo geven we regelmatig een gastles, workshop of organiseren we een bedrijfsbezoek. In samenwerking met de opleiding Geo Media & Design van Aeres Hogeschool in Almere hebben we bijvoorbeeld het Floriade terrein in Almere ingescand met behulp van een drone. Een mooie manier om het onderwijs praktischer en interessant te maken. 

Floriade; Geometius;

Samenwerking MBO’s

Daarnaast werken we samen met verschillende ROC’s om het onderwijs te ondersteunen. We nemen bijvoorbeeld elk jaar deel aan de landmeetweek, georganiseerd voor studenten van de MBO bouw- en infraopleidingen van ROC’s uit heel Nederland. Dit event wordt gehouden op Ameland. Diverse bedrijven organiseren verschillende soorten workshops specifiek gericht op landmeten. Ook Geometius geeft dan een interactieve workshop met als doel de studenten kennis te laten maken met de nieuwste producten , methoden en het vak landmeten. 

Heb je interesse in een Geo opleiding? Kijk dan eens op www.gogeo.nl voor alle opleidingen op alle niveaus. 

onderwijs; opleiding; landmeten; geometius; landmeetwee

Overige projecten

Geometius werkt mee het RIF project Geodesie en GEO-ICT. Tezamen met het ROC Midden Nederland, het SOMA college, de overheid en andere bedrijven wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de opleiding Geodesie en GEO-ICT. Op deze manier dragen we bij aan het opleiden van nieuwe vakmensen die straks de juiste kennis bezitten om goed aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de markt. Op 7 februari 2023 was het eerste startevent ‘Wat is Geodesie?” georganiseerd voor studenten. De komende jaren zullen de opleidingen steeds verder ontwikkeld en uitgebouwd worden. 
Klik hier voor meer informatie over het RIF project.

Een ander evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd is de GeoWeek. Deze week is voor leerlingen van 10-15 jaar. We hebben al meerder keren leuke gastlessen en workshops georganiseerd bij verschillende scholen. Op deze manier wordt geprobeerd om ook de jongere kinderen te interesseren voor alles wat te maken heeft met Geo. 

onderwijs; geometius; RIF project

(Afstudeer)stage bij Geometius

Wij bieden stage- en afstudeermogelijkheden voor het MBO (erkend leerbedrijf), HBO en WO in de richting van infra, bouw, elektrotechniek, geodesie, aardwetenschappen, hydrografie, built environment of vergelijkbaar. Op verschillende afdelingen is stage mogelijk, bijvoorbeeld op onze serviceafdeling of supportafdeling. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste collega’s, dus wie weet blijf je na het afronden van je stage wel bij ons werken! 

Meer weten?

Wil je meer weten over een van bovenstaande opleidingen of projecten? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier of via 088 – 4366 300.