Zwarte en roestige objecten scannen, dat is één van de redenen waarom Visser & Smit Hanab gekozen heeft voor de Z+F IMAGER 5016. Ze werken al enige tijd met dit type scanner en hebben kortgeleden hun eigen exemplaar geleverd gekregen. 

Visser & Smit Hanab voert veel scanwerkzaamheden uit in onder andere de petrochemische industrie. “Door de precisie van een 3D-scanner kunnen wij maximaal prefabriceren, waardoor de montageactiviteiten in de installatie tot een minimum beperkt worden”, aldus Martijn Nouwen, landmeter bij Visser & Smit Hanab. “Hierdoor zijn er minder veiligheidsrisico’s en is de stilstandtijd van de installatie korter”. 

De industriële installaties bevatten vaak veel donkere en roestige buizen, loopbruggen en supports. Door voor een hogere nauwkeurigheid te kiezen met een korte scantijd kunnen objecten vanuit verschillende standplaatsen gescand worden. Hierdoor ontstaat er een grote overlap wat de kwaliteit van de meting verhoogd en waardoor het ook mogelijk is om donkere of zwarte objecten te scannen. De scans kunnen in het veld geregistreerd worden, waardoor er op locatie direct gecontroleerd kan worden of alles compleet en volledig is. Verder maakt de scanner scherpe foto’s (eventueel met flits) zonder parallax. Andere unieke kenmerken van de IMAGER 5016 zijn het grote meetbereik (tot 360m), een groot en goed afleesbaar touchscreen en het lage gewicht van de compacte scanner (<7,5kg.). 

Martijn Nouwen vertelt tijdens de dag van de puntenwolk meer over de inzet van de Z+F IMAGER 5016.

Lees meer over de Z+F Imager 5016