“De (on)mogelijkheden van meetinstrumenten ontdekken, dat vind ik interessant. Over de Trimble SX10 ben ik heel enthousiast.”, vertelt Henk Vogelzang, landmeter bij Buro de Haan. Het bedrijf is gespecialiseerd in woningbouw, utiliteitsbouw, herbestemming en duurzaamheid.  

Bij de afdeling Maatvoering van Buro de Haan is één van de taken het maatvoeren van nieuwbouwwoningen. Sinds kort wordt de SX10 Scanning Total Station ingezet en de eerste bevindingen zijn positief, volgens Henk:  “Met de SX10 kun je meten en scannen en dat betekent dat je geen tweede instrument hoeft in te zetten. De SX10 geeft snel een overzichtelijk beeld.”

Scannen en meten: Van ontwerp tot oplevering

Woningbouwer Groenveste is onderdeel van Buro de Haan en bouwt unieke woningen op maat met behulp van het Bouw Informatie Model (BIM). Met innovatieve software gaan opdrachtgever, architect, aannemer, adviseur en materiaalleverancier samen transparant en efficiënt te werk. Het ontwerp komt tot stand in een BIM-model, met veel inspraak van de toekomstige bewoner. Vervolgens wordt het huis tot in detail virtueel gebouwd. Eventuele fouten zijn daardoor direct zichtbaar. Pas als alle plannen uitgewerkt zijn, wordt er gestart met de werkelijke bouw van het huis. In iedere stap – van ontwerp tot oplevering – worden continue controles uitgevoerd om te garanderen dat er geen bouwfouten ontstaan. Omdat Buro de Haan voorop wil lopen bij de innovatie en modernisering van de bouw is er, voor het uitvoeren van de metingen en controles tijdens  het realiseren van een woning,  gekozen voor een Trimble SX10 Robotic Total Station. De SX10 combineert de voordelen van het nauwkeurigste Total Station en 3D-scanner in één instrument. Daarnaast maakt de bijbehorende Trimble Access software het mogelijk om IFC-bestanden van het 3D BIM-model te laden en direct vanuit het model in te zetten.

Om de verschillende bouwelementen op de juiste plaats te kunnen monteren worden er heel nauwkeurig punten op de vloeren en wanden aangegeven, hiervoor is de SX10 uitermate geschikt. Omdat het met de SX10 mogelijk is om 3D-scans te maken, is het vergelijken van obstakels en gerealiseerde bouwonderdelen met het theoretisch model eenvoudig mogelijk.

Hiernaast een voorbeeld van een controle om te bepalen welke takken weggehaald moeten worden om voldoende ruimte te hebben tijdens het heien. Daarna een voorbeeld van een scan van de bouwput na het boren van de funderingspalen.

Zelfs de snelste scan in de laagste resolutie is genoeg om de boorpalen goed in beeld te brengen.

De meerwaarde van de SX10

Met 3D-laserscanners worden de standplaatsen bepaald door het mee scannen van targets en/of bollen, of er wordt gebruik gemaakt van een cloud-to-cloud berekening. Om deze berekeningen goed te kunnen doen is er een dichte puntenwolk met veel punten nodig. Voor het doel van de meting, zoals de plaats van heipalen, plaats van deuren en ramen in een gevel, glasafmetingen in puien, zijn niet zoveel punten nodig. Daarnaast vragen de berekeningen veel computertijd en handmatige bijsturing tijdens het proces. 

Met de SX10 worden de standplaatsen direct tijdens de meting bepaald met de landmeetkundige software op het TSC7 veldboek. Doordat de SX10 heel nauwkeurige hoek- en afstandsmetingen doet, is de standplaatsbepaling ook heel erg nauwkeurig. De gemeten en gescande punten zijn gelijk na de meting al bruikbaar en er zijn geen tijdrovende berekeningen nodig. 

Scan met uitgezette stalen pennen voor de fundering, met daarin het model van de fundering. De uitgezette pennen zijn hierin te zien

De SX10 heeft een nauwkeurige compensator en de puntenwolken van de SX10 zijn exact horizontaal. Met andere scanners is dit niet altijd het geval. De puntenwolken kunnen dan een afwijking hebben en een beetje scheef staan. Vaak is dan een tweede instrument nodig, zoals een roterende laser of waterpasinstrument. Tijdens bouwprojecten is het belangrijk om snel resultaat te kunnen presenteren, bijvoorbeeld: wat zijn de heipaalafwijkingen, staan de stalen kolommen recht? Met de SX10 kan, met één instrument, snel antwoord worden gegeven op deze vragen.

Meer informatie?
Bent u enthousiast en wilt u zelf de Trimble SX10 in actie zien? Meld u dan hieronder aan voor onze demomiddag op donderdag 28 november 2019. Meer informatie over de Trimble SX10 Scanning Total Station vindt u hier.  

Demo middag