Hoeveel sportvelden met kunstgras zijn er in Nederland? Met deze vraag heeft Andries Bosma zich dit jaar beziggehouden. Voor zijn afstudeeropdracht bij het Mullier Instituut bracht hij, met behulp van Trimble eCognition, kunstgrasvelden in Nederland in kaart. Wij wilden uiteraard meer weten over  deze interessante opdracht. 

Vanwaar dit onderzoek?

Andries vertelt: “ De opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij houden zich bezig met de effecten van kunstgras op het milieu en de gezondheid van mensen. Hiervoor wilden zij weten hoeveel kunstgras er exact is in Nederland. Er was op dat moment geen uitgebreide dataset met informatie over het aantal kunstgrasvelden en de totale oppervlakte beschikbaar.” 

Classificatie van kunstgras

Andries begint aan het onderzoek in maart, op het moment dat de coronacrisis uitbreekt. Het was een periode met uitzonderlijk veel mooi weer en heldere luchten. Dit was voor hem een voordeel om goed beeldmateriaal te verzamelen.

Met behulp van teledetectiebeelden heeft hij een projectie gemaakt van de hoeveel kunstgras, die in Nederland aanwezig is voor het jaar 2020: “In dit onderzoek is een Object Based Image Analysis (OBIA) methode ontwikkeld om de velden op te sporen en te kwantificeren. Geconcludeerd kan worden dat de overgrote meerderheid van kunstgras sportvelden geclassificeerd kan worden op Sentinel-2 beelden. Toch was het getrainde algoritme niet in staat om alle kunstgrassportvelden te classificeren. Ik heb een aantal naclassificaties gedaan. In sommige gevallen werd water of het kustgebied geclassificeerd als kunstgras (een combinatie van water en land). Om deze ruis weg te filteren, heb ik een waterbestand ingeladen en alles wat water was volgens dit bestand werd geclassificeerd als water. Daarnaast heb ik een tweede classificatie gedaan. Aanname was dat sportvelden zich naast sportcomplexen bevinden, dus als er kunstgrasvelden werden gevonden door het getrainde algoritme die zich niet in de buurt van sportcomplexen bevinden, werden deze verwijderd uit het classificatie.” 

Trimble eCognition

Wat zijn de uitkomsten?

De kunstgrassportvelden zijn in Nederland meestal geclusterd rond stedelijke gebieden. De geprojecteerde totale hoeveelheid kunstgras wordt geschat op 26,7 miljoen vierkante meter. De regio ‘Utrecht’ heeft het meeste kunstgras. Per hoofd van de bevolking bevat de regio 'Hollands Noorden' het meeste kunstgras.”

Hoe heeft eCognition hieraan bijgedragen?

“ De software eCognition van Trimble is een effectief hulpmiddel voor beeldanalyse gebaseerd op objecten. Je kunt met standaard aanwezige regelsets (algoritmes) op eenvoudige wijze data analyseren. Na verwerking biedt Architect de mogelijkheid om de analyses per object te controleren. Je creëert zelf regels (algoritmes) voor segmentaties en classificaties.”

Andries is erg enthousiast over de software van Trimble: “ De ervaring is erg positief. eCogniton bevat meerdere segmentatiealgoritmes en de verwerkings- en reactietijd is snel. Ook de stagebegeleiders van het Mullier Instituut kregen zin om hier mee te werken. Het is zeer gebruiksvriendelijk.”

Meer informatie?

Trimble eCognition is de nieuwe tool om fotogrammetrische data te vergelijken. eCognition is het ultieme softwarepakket voor mutatiesignaleringen, classificaties, objectherkenning en -extracties. Met eCognition kunt u niet alleen pixel gebaseerde maar ook object gebaseerde analyses uitvoeren, waardoor u eenvoudig, snel en gedetailleerd kunt analyseren. Lees hier meer.  

 

 

Trimble Ecognition