Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve systemen en meettechnieken. Daarbij luisteren wij naar de vragen uit de markt en onze klanten. Rob Bik, New Business Development Manager, heeft de afgelopen weken samen met support-collega’s Robbert en David twee verschillende mobiele scanners uitvoerig getest.

Nieuwe potentie onderzocht
“De SLAM-technologie staat voor Simultaneous localization and mapping”, vertelt Rob. “De techniek op zich is niet nieuw, maar de range is de laatste tijd verbeterd en door de koppeling met GNSS, kun je georefereren. Deze combinatie biedt nieuwe mogelijkheden. De potentie hiervan heb ik de afgelopen periode samen met onder andere Geomij en TreeTracker in de praktijk getest. We hebben de meettechniek uitvoerig getest en gekeken naar de prestaties, overeenkomsten en verschillen tussen beide de SLAM devices”, sluit Rob af.

Geometius test SLAM technologie

Dichtbebost gebied
In Reusel hebben wij samen met Geomij de systemen als efficiëntietool getest. In een dichtbebost gebied hebben wij een grillige loop van een rivier gemeten. Als een landmeter dit op traditionele wijze inmeet, dan zou het bos eerst met een Total Station gepoligioneerd moeten worden. Iets wat een tijdrovende klus is.

Één van de voordelen is dat allebei de systemen handzaam zijn, waardoor je op veel plaatsen, makkelijk data kunt inwinnen. De SLAM-technologie draagt bij aan het maken van een homogene dataset. Met name de relatieve waarden (het dwarsprofiel) zijn hier eenvoudig uit te halen. Daarnaast hebben we gekeken naar de toegevoegde waarde van het meten van de complete waterloop voor het maken van een hydrologische berekening van de waterafvoer. Dit in vergelijk met het meten van traditionele profielen.

“Onze eerste bevindingen zijn hoopgevend”, aldus Pepijn Cluitmans, Business Process Manager bij Geomij en FACTO GEO. “De hanteerbaarheid van de devices is in lastig begaanbaar gebied best goed. De grote kunst is echter het goed verwerken van de ingewonnen puntenwolken tot bruikbare data. Voor waterschappen is bijvoorbeeld het profiel van een watergang van een essentieel belang. Daarbij zoeken we naar efficiënte combinaties van sensoren om zowel in het droge als in het natte deel van watergangen te kunnen meten. Bijvoorbeeld door het combineren van SLAM met Sonar. Momenteel onderzoeken we in hoeverre we ook echt representatieve dwarsprofielen kunnen bepalen uit de data. Met name in het geval van dichte begroeiing levert deze begroeiing ook veel ruis op in de puntenwolken hetgeen interpretatie lastig maakt. In wat meer open gebied zie ik zeker mogelijkheden om slam technieken te gebruiken bij bijvoorbeeld het snel in kaart brengen van (berm) sloten en middelgrote watergangen”.

“Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de te behalen absolute nauwkeurigheden zich verhouden tot traditionele meettechnieken. Hier wachten we nog op resultaten”, sluit Pepijn af.

SLAM Devices testen met Geomij

SLAM voor classificering
TreeTracker
is gespecialiseerd in de automatisering van boominformatie. Zij ontwikkelen een algoritme en leveren daarmee een bijdrage aan het inzichtelijk maken van boompopulaties en boominspecties in steden. Nu wordt er vaak gebruik gemaakt van een scanauto om alles in beeld te brengen. Helaas heeft een auto ook beperkingen, want deze kan niet overal komen. Voor TreeTracker is het dan ook interessant om te onderzoeken of de SLAM-technologie voldoende nauwkeurige data levert voor de classificatie van de tot nu toe onbereikbare bomen.

“Dit kan wellicht de oplossing zijn voor de gebieden die wij nu niet eenvoudig kunnen scannen”, vertelt Dirk van Riel van TreeTracker. “Een begraafplaats, park of fietspaden zijn plekken die voor ons moeilijk in te meten zijn. De flexibiliteit van deze mobiele scansystemen geven ons de bewegingsruimte die we nodig hebben”.

“We hebben samen met Geometius op verschillende plaatsen metingen verricht. Wij zijn erg tevreden over de efficiëntie. De doorlooptijd van het moment van inmeten tot de oplevering is kort. Wat we in een ochtend wandelend inscannen, kan de volgende dag al verwerkt zijn en in de cloud staan. Daar kan geen Total Station of RTK-systeem tegenop. Uit de data die we nu gezien hebben kan het algoritme de bomen goed automatisch detecteren en zijn de meetwaarden ook in orde. Wel zien we bij sommige objecten wat ruis, maar wellicht dat dit met wat fine tuning van de software opgelost kan worden”, sluit Dirk af.

SLAM Devices testen

Voorlopige evaluatie
In deze testen hebben wij ons gefocust op de buitenomgeving (GNSS), maar is er ook een grote markt voor de toepassingen binnen. Denk hierbij aan plattegronden voor bedrijfspanden of fabriekshallen.  Ook voor de petrochemische industrie heeft deze technologie een toegevoegde waarde door georeferencing (GNSS) te combineren met metingen binnen zonder GNSS. De komende periode gaan wij de data met elkaar vergelijken en ervaringen evalueren. Wat we nu al wel zien is dat beide systemen hun eigen voordelen hebben en dat er voor beide een eigen plek is in de markt. En wellicht in de toekomst ook een plek in het productportfolio van Geometius.

Heb jij nog een vraag over de SLAM-technologie of de geteste systemen? Dan kun je contact met Rob opnemen via 088 4366 300 of mail je vraag naar info@geometius.nl.