Afgelopen week was het de 15e editie van de GeoWeek, georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Al een aantal jaren verzorgd Geometius een aantal presentaties en demonstraties tijdens de GeoWeek. Dit jaar waren Rob Bik en Ruud van der Linden van de partij.

Hierbij een impressie van de introductie over landmeten bij het Griftland College, waarna de leerlingen de opdracht kregen om de oppervlakte van een perceel tussen 4 piketten te bepalen. Dat kon op verschillende manieren, te weten met een app (Geomeet), maar ook met behulp van een meetband, een Total Station, een Laser afstandmeter of door ‘af te passen’. Ieder groepje van 3 scholieren koos zijn eigen of gecombineerde methode.

De uitdaging was dat de oppervlakte alleen met behulp van afstanden tussen de piketten bepaald moest worden, waarbij de formule van Heron gebruikt is. De uitkomsten waren voor het overgrote deel goed te noemen: de gemiddelde afwijking was 18% en de meest nauwkeurige meeting en berekening van de oppervlakte was slecht 3 m² naast de werkelijke waarde van 2544,318 m². Dit is een zeer goed resultaat.

Met dit initiatief probeert Geometius het vak landmeten wat meer op de kaart te zetten bij studenten. De leerlingen (en de leraar aardrijkskunde) gaven aan veel geleerd te hebben en genoten.

Bezoek Rudolf Steiner College
Door de slechte weersomstandigheden een week eerder kon de demonstratie tijdens de officiële GeoWeek niet plaatsvinden. Maar collega’s David van Schoonhoven en Emiel Verdel zijn een week later alsnog op het Rudolf Steiner College geweest in Rotterdam Noord. De leerlingen kregen demonstraties in het kader van de GeoWeek 2021, georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).