Het Kadaster gaat met RDNAPTRANS2018 een nieuwe versie van de transformatie tussen ETRS89 en het RD/NAP stelsel implementeren. De overgang naar RDNAPTRANS2018 was oorspronkelijk vastgesteld op 1 oktober 2020. Tijdens de certificering van de GNSS-referentiestations (waaronder VRS Now) werden onverwachte hoogteverschillen geconstateerd, die hoger waren dan de aangegeven marges. Deze afwijking moet eerst door het Kadaster onderzocht worden, voordat RDNAPTRANS2018 definitief geïmplementeerd kan worden. Om deze reden heeft het Kadaster de datum verschoven naar 1 oktober 2021.

Wat betekent dit voor u?
Een correctiesignaal moet de juiste versie van ETRS89 ondersteunen om tot een correcte positie te komen met RDNAPTRANS2018. Het Kadaster kan op dit moment helaas nog niet de benodigde RDNAPTRANS2018 certificering leveren voor de GNSS-referentiestations. Tot 1 oktober 2021 adviseren wij u om te blijven werken met RDNAPTRANS2008. Bij toepassingen waar een zeer hoge NAP-nauwkeurigheid vereist is kunt u aansluiten op beschikbare NAP-peilmerken in de directe omgeving. De softwarepakketten van Trimble en Geometius zijn gereed om gebruikt te worden met RDNAPTRANS2018. Via verschillende updates worden deze functies inmiddels uitgerold, zodat u er direct mee kunt werken als het Kadaster de transformatie vrijgeeft.

Wij informeren u zodra RDNAPTRANS2018 in gebruik is. Heeft u in de tussentijd een vraag? Dan kunt u contact opnemen met onze supportafdeling via 088 4366 333 of klik op de onderstaande button.

Neem contact met mij op