De dag van de puntenwolk nadert snel en het grote aantal aanmeldingen laat zien dat het onderwerp leeft in het geo-werkveld. Met Edward Verbree, Universitair docent Geomatics aan de TU Delft, kijken wij vanuit een andere invalshoek naar de toekomst van de puntenwolk. Het benutten van de grote hoeveelheid aan informatie staat hierbij centraal. Nieuwe visualisatiemethoden en toepassingen bieden uitgebreide mogelijkheden voor gebruikers.

De ontwikkelingen 
Edward ziet diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op puntenwolken: “Het besef groeit dat puntenwolkdata een zeer grote meerwaarde heeft voor interactieve en exploratieve toepassingen.  De eindgebruiker krijgt met visualisatiemethoden en -technieken zélf inzicht en bouwt begrip op van datgene wat door de puntenwolkdata in kaart is gebracht. De manier van inwinnen, verwerken en presenteren van puntenwolken is uitgebreider, laagdrempeliger en gebruikersvriendelijker geworden. Het genereren van puntenwolkendata is niet meer alleen toegehouden aan specialistische bedrijven. Door middel van goede softwarepakketten wordt ook het direct afleiden van informatie gemakkelijker.”

Hij vervolgt: “Tot nu toe waren in de wereld van geo-informatie een aantal vormen die de wereld omschreven, denk aan lijnen en vlakken, rasters en voxels. Met puntenwolken wordt een 3D-representatie van de werkelijkheid gegeven. Zichtbaarheidsanalyse geeft daarbij de mogelijkheid om objecten bijvoorbeeld helderder weer te geven. Dit geeft een scherpere weergave van de werkelijkheid, zodat je bijvoorbeeld door bomen heen naar objecten kunt kijken. Dit gaat dus verder dan alleen het genereren van puntenwolken.”

puntenwolk toekomst
puntenwolk toekomst

Pointcloud Change Detection AHN2-AHN3
MSc Geomatics Synthese Project 2017

De toekomst van de puntenwolk 

Dataverzameling, -opslag en -verwerking blijft een belangrijk vraagstuk en volgens Edward is dit een van de uitdagingen voor de toekomst: “Puntenwolkdata wordt op verschillende manieren verzameld. Niet iedere eindgebruiker krijgt het voor elkaar om dit op te slaan en daar wat mee te doen. Het kijken naar mogelijkheden om die data op te slaan en te verwerken vraagt aandacht. Combinatie is  de volgende stap: Welke punten op welk objecttype zijn belangrijker dan de anderen? Welke te bewaren? Welke te verwijderen?
Een aantal andere interessante vragen voor de toekomst gaan over de het breder toepassen van de informatie in puntenwolken. Op welke wijze is puntenwolkdata toegankelijk te maken binnen bedrijfsprocessen? En welke dataverwerkings- en analysetools zijn nodig om de meerwaarde van puntenwolken ten goede te laten komen aan deze bedrijfsprocessen?

Meer informatie?

Wilt u meer weten over puntenwolken? U kunt hier relevante evenementen en artikelen over dit onderwerp bekijken.

Meer informatie