Nieuwe opties in TinyMobileRobots

Sinds de introductie van de TinySurveyor en de TinyPreMarker zijn er een aantal waardevolle functionaliteiten bijgekomen.

De markeerrobots kunnen nu aangestuurd worden door een Total Station. Hierdoor wordt de inzetbaarheid sterk vergroot en kunnen beide robots ook gebruikt worden in gebieden waar er geen of beperkte GPS-ontvangst is. Daarnaast wordt het coördinatensysteem RD2008 sinds kort ook ondersteund en is het inlezen van DXF-bestanden mogelijk.

Met de nieuwe Tiny-app (Android) kunnen de markeerrobots aangestuurd worden via bluetooth en is het display van de robot zichtbaar in de app. Verder zijn zowel de TinySurveyor als TinyPreMarker leverbaar met een zijarm. Hierdoor zijn de zijkanten van de weg (kantverharding of dicht langs de bandenlijn) ook eenvoudig te markeren.

14-02-2018|