BioSonics Inc. ontwikkelt wetenschappelijke echoloodsystemen. Deze echoloden worden onder andere gebruikt voor visserij-onderzoek, het in kaart brengen van zeebodemvegetatie en voor zeebodemclassificatie.