Argus ontwikkelt apparatuur voor oceanografische toepassingen en milieumetingen in het water. De sensoren kunnen o.a. ingezet worden voor hoge resolutie profielmetingen van het sediment en de bodem.

Producten: